Κατασκευασμένο με πολλά χρόνια εμπειρίας και πάθους

Έχοντας πολυετή εμπειρία καί πάθος γιά συστήματα καί γιά συσκευές εντοπισμού καί έχοντας πράξη ερευνητικά προγράμματα, ιδρύσαμε αυτήν τήν εταιρεία μέ ένα καί μοναδικό σκοπό: Τήν κατασκευή ενός κορυφαίου ανιχνευτή μετάλλων προορισμένο νά ικανοποιεί τίς ανάγκες κάθε ερευνητή (χρυσοθήρα – Ανιχνευτή μετάλλων) σέ οποιοδήτε γεωγραφικό μήκος καί πλάτος. Τεχνολογία όπως αυτή τού προσδιορισμού τής στατικής αγωγιμότητας κατά τήν διαδικασία παλμικής επαγωγής καθώς καί τεχνολογία MOFSET μέ ειδικά φίλτρα καταστολής παρεμβολών έχει αναπτυχθή καί ενσωματωθεί. Κρίνοντας εκ τού αποτελέσματος βλέπουμε πώς όλα αυτά τά χρόνια έρευνας καί ανάπτυξης έχουν αποδώσει, σίγουροι δέ πώς θά ικανοποιήσουμε τίς ερευνητικές σας απαιτήσεις σάς παρουσιάζουμε τήν σειρά ΔΙΟΓΕΝΗΣ.

01.

Καταστολή παρεμβολών

Εξαιρετικά αγώγιμα εδάφη, αλμυρό νερό,κεραμίδια καί πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος δέν επηρεάζουν (ή επηρεάζουν ελάχιστα) τίς επιδόσεις τού ΔΙΟΓΕΝΗ. Επιπροσθέτως υπάρχει η δυνατότης ρύθμισης τής απόρριψης ανεπιθύμητων επιφανειακών ανιχνεύσιμων θραυσμάτων (σκουπιδιών) αναλόγως τού επιθυμητού μεγέθους των.

02.

Οπτικοί ενδείξεις

Ένας από τούς κυρίως στόχους μας ήταν νά καταστήσουμε τόν ΔΙΟΓΕΝΗ εύκολο στή χρήση από οποιονδήποτε χρήστη. Έτσι έχουμε ενσωματώσει οπτικές ενδείξεις ώστε νά μπορείτε νά εκτελέσετε τήν ανίχνευση ευκολότερα (καί χωρίς ενδοιασμούς γιά τυχόν λάθος χειρισμούς.) Κόκκινο = σιδηρούχα μέταλλα | Πράσινο = μή σιδηρούχα (25%)

03.

Data logger

Τό λογισμικό μας μετατρέπει τά αποθηκευθέντα στοιχεία ανίχνευσης σέ οπτικές ενδείξεις εύκολα καί μέ ακρίβεια. Οι ληφθήσες πληροφορίες αποκωδικοποιούνται καί παρουσιάζονται χρωματικά, σχηματικά καί μέ ενδεικτική κατεύθυνση ως πρός τόν ορίζοντα.

04.

Μεταπωλητές

Μπορείτε να δείτε όλους τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές μέσω της σελίδας επικοινωνίας. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην περιοχή σας, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας στο reseller@eit-electronics.com.

“H γνώση υπάρχει στο να ξέρεις ότι δεν γνωρίζεις τίποτα.”

– Σωκρᾰ́της

image_not_found

Σωκρᾰ́της

c. 470 - 399 BC